Abonnement

Administratie abonnement:

Samen met u bespreken we welke manier van aanleveren voor u de beste oplossing is, digitaal of in een map. Bij meer mutaties geldt een hoger abonnementstarief. Met digitaal aanleveren kunt u zelf zorgen voor lagere kosten, omdat wij dan efficiënter kunnen verwerken. Varianten zijn altijd bespreekbaar.

Kosten: € 117,90 per maand ex. btw

 • Aanlevering gegevens in een map
 • Tijdig inlevering: voor 7 april, 7 juli, 7 oktober en 7 januari
 • Alleen zakelijk gebruik bankrekening
 • Maximaal 45 bankmutaties per maand
 • Betaling per automatische incasso

Onze werkwijze:

1. Verzamelen

U ontvangt van ons een map waarin u het volgende bewaart:

Verkoopfacturen
Hierachter stopt u alle facturen die u naar uw klanten heeft verstuurd. Op basis van de door ons geboekte verkoopfacturen krijgt u van ons een debiteurenlijst met de nog te ontvangen bedragen

Bankafschriften
Deze bankrekening gebruikt u alleen voor zakelijke doeleinden;

 • Inkopen
 • Verkopen
 • Zakelijke kosten
 • Boekingen van of naar uw privérekening (dit betreft één rekening, waarbij alleen ronde bedragen gestort mogen worden)

De inkoopfacturen en bonnetjes stopt u achter het betreffende bankafschrift. Het is belangrijk dat alle uitgaven en inkomsten verklaard kunnen worden.

Overige bonnetjes die privé betaald zijn

2. Inleveren

Op de 25e sturen wij u de aangifte omzetbelasting op via de e-mail.

Het is belangrijk dat u de map tijdig en compleet bij ons inlevert. U krijgt van ons een week de tijd om de map aan te leveren. Uiterlijk de 7e van de maand moet de map bij ons ingeleverd zijn.

De map tijdig en compleet ingeleverd = Tijdige aangifte omzetbelasting!

3. Wij verwerken

 • Inboeken administratie
 • Aangiften omzetbelasting
 • Samenstellen jaarrapport
 • Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting

4. De map ophalen

Na de 25e kunt u de map weer bij ons ophalen.

5. Spreekuur

Na de 25e is er een spreekuur (op afspraak)