header-image header-image header-image header-image

1. Verzamelen


U ontvangt van ons een map waarin u het volgende bewaart:

Verkoopfacturen
Hierachter stopt u alle facturen die u naar uw klanten heeft verstuurd. Op basis van de door ons geboekte verkoopfacturen krijgt u van ons een debiteurenlijst met de nog te ontvangen bedragen

Bankafschriften
Deze bankrekening gebruikt u alleen voor zakelijke doeleinden;

De inkoopfacturen en bonnetjes stopt u achter het betreffende bankafschrift. Het is belangrijk dat alle uitgaven en inkomsten verklaard kunnen worden.

Overige bonnetjes die privé betaald zijn

2. Inleveren


Op de 25e sturen wij u de aangifte omzetbelasting op via de e-mail.

Het is belangrijk dat u de map tijdig en compleet bij ons inlevert. U krijgt van ons een week de tijd om de map aan te leveren. Uiterlijk de 7e van de maand moet de map weer bij ons ingeleverd zijn.

De map tijdig en compleet ingeleverd = Tijdige aangifte omzetbelasting!

Inleverdata:

Abonnementsvorm Eenvoudig:

Inleveren voor 1 februari

Abonnementsvorm Normaal:


Abonnementsvorm Uitgebreid:

Inleveren voor de 7e van iedere maand. (Dus voor de aangifte van januari, de map aanleveren voor 7 februari)

3. Wij verwerken4. De map ophalen


Na de 25e kunt u de map weer bij ons ophalen.

5. Spreekuur


Na de 25e is er een spreekuur (op afspraak)

cache cache cache cache cache cache