header-image header-image

Unieke samenwerking maakt het Administratie Abonnement mogelijk. Het Administratie Abonnement wordt mogelijk gemaakt doordat Axis Accountants en BAM administraties hun krachten hebben gebundeld.

Efficiency


BAM beschikt over een jarenlange ervaring met het voeren van allerlei vormen van administratie. Hierbij is met name van belang om de doorloop van de administratieve processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door het stroomlijnen van de administratie behalen we tijdwinst en dat levert de klanten een besparing op.

Vaktechniek


De inbreng van Axis Accountants in onze samenwerking ligt op het gebied van vaktechniek. Gedegen fiscale kennis gekoppeld aan verstand van verslaglegging.

Uniek werkprogramma


Door de bundeling van efficiency en specifieke kennis, toegespitst op de ZZP-administratie hebben we een uniek werkprogramma samengesteld waarbij we de noodzakelijke vastleggingen kunnen doen binnen zo kort mogelijke tijd en toch onze kwaliteitsstandaard hoog houden.

Tijdigheid


Door het werkprogramma uit te voeren en vast te houden aan strakke procedures kan BAM administraties haar klanten van het Administratie Abonnement garanderen dat aangiften tijdig gedaan worden.

Signalering


Niet alleen voor het tijdig aanleveren van de administratie en (dus) doen van aangifte maar ook voor een uiteenlopend aantal “aandachtspunten” die tijdens het voeren van de boekhouding opvallen biedt de werkwijze van het Administratie Abonnement voldoende aanknopingspunten. Veelal zullen deze aandachtspunten aan de ondernemer worden doorgegeven zodat hij kan besluiten of- en welke actie hij wil nemen.

Spreekuur


Voor de klanten van het Administratie Abonnement is er een vast spreekuur. Dit spreekuur valt samen met het eind van de “kwartaalmaand”. (Dit is de maand na afloop van een kalenderkwartaal waarin de boekhouding wordt bijgewerkt en de aangiften omzetbelasting worden gedaan) Tijdens zo’n spreekuur kunnen allerlei boekhoudkundige, financiële en fiscale zaken aan bod komen.

Uitbreiden dienstverlening


Vanwege de hoge basiskwaliteit van de administratie en vastleggingen is het altijd mogelijk om de diensterverlening (tijdelijk) uit te breiden. Als een klant bijvoorbeeld voor een hypotheek of voor een bedrijfsfinanciering een accountantsverklaring nodig heeft, een fiscaal vraagstuk heeft, een vraag op het gebied van vermogensplanning wil stellen, dan biedt de administratie vaak al veel van de benodigde informatie hiervoor.

Samenwerking is blijvend


Mochten klanten behoefte hebben aan aanvullende werkzaamheden dan zal veelal via het contact met Axis Accountants worden bezien hoe dit kan worden opgelost. Ook voor het actueel houden van het werkprogramma blijft Axis beschikbaar.

cache cache cache cache cache cache